vedtekter

Ås internasjonale kvinnegruppe

Vedtekter

 1 Navn og status:

Ås internasjonale kvinnegruppe (ÅIK) er en frivillig og uavhengig organisasjon opprettet høsten 1986.

2 Formål:

Formålet er å fremme integrering og inkludering av kvinner fra andre land i det lokale samfunnet, sosialt og kulturelt, der kulturutveksling mellom nye nordmenn og etnisk norske er viktigst. Det er fokusert på å bruke alle ressurser som medlemmer besitter i oppbyggingen av det lokale nettverk.

 3 Medlemskap:

Kvinner boende i Norge.

Alle betalende medlemmer har stemmerett på årsmøte.

Medlemskontingent fastsettes av årsmøte hvert år.

4 Styre:

Styret skal bestå av 3-7 medlemmer inkludert vara-medlemmer. Styremedlemmene velges for ett år av gangen med mulighet for gjenvalg Medlemmer velger styret på årsmøte. Funksjoner i styret kan bestemmes ved valget i årsmøte ellers konstituerer styret seg i sitt første møte.

Styreleder: Har overordnet ansvar for foreningen. Tar initiativ til møter, årsmøte, leder møter.

Sekretær: Har ansvar for innkalling til styremøter og årsmøte og fører referat.

Kasserer: Har ansvar for å føre regnskap over økonomien og utbetaler honorar til kursledere, foredragsholdere og kontaktpersoner. Søker økonomisk støtte i samarbeid med styret. Utbetaler framviste regninger til aktiviteter etter avtale med styret.

Kurs/aktiviteter: Kontaktpersoner for aktiviteter holder regelmessig kontakt med styret. Kontaktperson kan også være medlem i styret.

5 Styrets arbeidsform:

Styret skal møtes minimum 4 ganger i året eller etter behov. Det skal sendes ut møteinnkallelse med saksliste til styremedlemmene før møtet.

Saker som berører medlemmene besluttes på årsmøte. Beslutninger vedrørende administrasjon og fremdrift av Ås internasjonale kvinnegruppe tas på styremøter.

6 Kurs og aktiviteter:

Ås internasjonale kvinnegruppe utøver sin drift gjennom kurs og aktiviteter. Hvert kurs/aktivitet har en kontaktperson. Kontaktpersoner kan melde seg frivillig eller velges av styret.

Styret bør delegere ansvaret for gjennomføring av kurs/aktiviteter til andre medlemmer i ÅIK.

 7 Årsmøte:

Årsmøte holdes i februar/mars hvert år. Medlemmene innkalles til årsmøte minst 2 uker før møtet.

Innkallingen skal inneholde: saksliste, og årsmelding. Regnskap, budsjett, handlingsplan, innkomne saker og valgkomiteens innstilling til nytt styre og kontaktpersoner legges frem i årsmøte. Innleveringsfrist for innkomne saker til årsmøte er én uke før årsmøte og sendes til styreleder.

8 Valg

Fire medlemmer utpekes av styret til ny valgkomité på årsmøtet. Valgkomiteen er ansvarlig for gjennomføring av valget. Valget gjennomføres enten skriftlig, ved håndsopprekking eller ved akklamasjon. Alle betalende medlemmer som møter på årsmøtet har stemmerett.

 9 Eksklusjon

Medlemmer som ikke betaler medlemskontingent før utgangen av året strykes fra medlemslisten og har ikke stemmerett på årsmøte.

10 Regnskap:

Regnskapsperiode skal gjelde fra januar til og med desember. Kasserer legger frem regnskapet på årsmøtet.

 11 Revisor:

Revisor velges av årsmøte. Skal ikke være medlem av styret.

12 Endring av vedtektene:

Informasjon om endringer sendes til høring til alle medlemmer på forhånd.

Endringer i vedtektene kan besluttes i årsmøte med to tredjedels flertall av tilstedeværende i årsmøte.

Revidert og vedtatt på årsmøte 29. mars 2013 (forrige gang var det år 2000 og 2. mars 2010, 14. Juni 2011)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s